Test Aracı

Dalian test istasyonu
Sertlik testi
Gürültü ve titreşim testi
Basınç ölçer
YT testi
Shenyang test istasyonu
Shijiazhuang test istasyonu
Spektrometre
Sıcaklık Testi
Ultrasonik Kusur Tespiti
XRF Spektrometresi
3D tarayıcı